Блогът на Салиф


Относно този блог

Аз съм Салиф и това е моят личен блог. В него ще пиша за програмиране и всякакви други неща, които ме вълнуват.

Блогът функционира благодарение на GitHub Pages, Jekyll и Simple.css.

Програмният код е достъпен на следния адрес: github.com/salif/blog.salif.eu. Написан е на Markdown и HTML. Използва CSS, JavaScript и шрифтовете Alegreya и Noto Sans Mono, поддържа светла и тъмна тема, темата следва настройките на браузъра. Блогът е направен на основата на hub.fosstodon.org.

За брояч на посещенията използвам GoatCounter, а за коментарите Disqus. Изображенията в публикациите ще качвам в postimages.org или cubeupload.com.

Има възможност за абониране за нови публикации.

Планирани бъдещи функционалности в блога:

и може би:


Catodon Disroot